Naše činnosti:

Likvidace odpadů

Stavební činnost

Komunální technika

Nabízíme likvidaci odpadu, výjma nebezpečného, zajistíme přepravu na místo likvidace včetně naložení, zpracování odborných posudků, laboratorních rozborů a také samotné skládkování na místech k tomu určených.

Více informací

Nabízíme rekonstrukce bytů, bytových jader, RD, ČD, památek, revitalizaci objektů, výstavbu RD dle individuální i typové projektové dokumentace, zakládání stavby, základové desky a další. Kontaktujte nás pro zpracování konkrétní nabídky.

Více informací

Nabízíme prodej komunální techniky, speciálních nástavbových variant dle potřeb zákazníka. Zajistíme pro Vás financování, servis a předprodejní ukázku vozidla, popřípadě všech využitelných nástavbových variant.

Více informací

Kontaktujte nás

GEORAP s.r.o.

Na Fidlovačce 505/2

140 00 Praha 4

E-mail: georap@georap.cz
Mobil: +420 607 404 607, +420 603 549 170